Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner

Viken senter er en nasjonal behandlingsinstitusjon innen psykisk helsevern som inngår i ordningen "fritt sykehusvalg".

Vi har 3 individual team og et familieteam. Teamene og behandlingstilbudet vårt presenteres nærmere under "Behandlingstilbud" i venstremargen.

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal være hovedveien inn og ut av spesialisthelsetjenesten, dette for å sikre en effektiv og helhetlig behandlingskjede av god kvalitet.

Viken senter gir behandling til voksne over 18 år med behov for døgnbehandling. Vi gir også behandling til familier der en eller flere av de voksne har en psykisk lidelse. 

Topp

Viken Senter © 2006-17 | Siteman CMS | KP