Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Henvisningsrutiner » Hvem kan henvise

Hvem kan henvise?

Fastleger, private spesialiseter, sykehus og øvrig spesialisthelsetjeneste kan, via lokal DPS, henvise til Viken senter.

Henvisninger skal som hovedregel sendes til nærmeste DPS for vurdering og fastsettelse av rettighetsstatus.

Unntak fra hovedregelen er helsepersonell fra eget helseforetak, samt helsepersonell i kommunehelsetjenesten, som til stadighet er i samarbeid med DPS vedrørende pasienter. Disse kan henvises direkte til Viken senter. Viken senter vil da foreta vurderingen og fastsettelse av rettighetsstautus.

Spesielt for Troms: Lokale DPSer kan henvise direkte til Viken senter dersom pasienten som henvises er i behandling. Henvisninger fra fastleger og andre henvisere som nevnt over, sendes til: Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, Postboks 6124, 9291 Tromsø

Topp

Viken Senter © 2006-17 | Siteman CMS | KP