Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Henvisningsrutiner » Innhold i henvisninger

Innhold i henvisninger

Henvisninger til både individualbehandling og familiebehandling bør inneholde:

 • Vurdering av rett til nødvenig helsehjelp (gjelder henvisninger fra DPS) 
 • Redegjørelse for aktuelle problemer/lidelser  
 • Anamnestisk informasjon  
 • Sykehistorie og tidligere behandlinger (f.eks institusjonsopphold, poliklinisk behandling, epikriser, familieterapeutiske tiltak)
 • Beskrivelse av pasientens nettverk og psykososiale forhold  
 • Resultat av relevante utredninger og undersøkelser
 • Status vedr individuell plan  
 • Forslag eller ønske om type tiltak  
 • Motivasjon for behandling. 

I tillegg bør henvisninger til Familieteamet inneholde: 

 • Informasjon om pasientens nåværende relasjoner som foreldre, til partner og ovenfor barn. 
 • For barn som søkes inn på opphold må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldre med omsorgsansvar som ikke bor sammen med barnet, samt informasjon om samværsordninger. 

Vi anbefaler at pasienten har forsøkt poliklinisk behandling og etablert en behandlingsrelasjon lokalt før henvisning til Viken senter.

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies