Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2009 » Februar » Spørsmål og svar om familiebehandlingen på Viken senter

2009 | 2015 | 2017 | 2018 | Februar

Spørsmål og svar om familiebehandlingen på Viken senter

27.02.2009

Lurer du på noe i forbindelse med familiebehandlingen ved Viken senter? Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Hvem kan søke?
Hvordan søker jeg?
Hvor skal søknaden sendes?
Er det lang ventetid?

Hva slags opplegg tilbyr Viken senter?
Hvordan bor jeg?
Hvordan ser en vanlig uke ut?
Hva med barna?
Må jeg fortelle mye mens andre hører på?
Jeg går allerede i behandling. Kan jeg fortsette med det?
Hvor mye koster det?

 

Hvem kan søke?
Familieteamet gir et tilbud til par og familier med samlivsvansker og relasjonsproblematikk. Vi holder et særlig fokus på effekten av å leve med en psykisk lidelse i familien. Vi gir også et tilbud til aleneforeldre med barn, fortrinnsvis i forhold til angst og depresjonsproblematikk. Vi er forankret innen psykisk helsevern for voksne, og behandlingen tar derfor utgangspunkt i de voksnes vansker. Det er en forutsetning at pasientene kan fungere som foreldre parallelt med intensiv terapi.
Viken senter har et landsdekkende tilbud, og er en del av Spesialisthelsetjenesten.

Hvordan søker jeg?
Søknad om opphold sendes fra lokal henviser, det vil si fastlege eller annen behandlingsinstans.
For henvisere: Følg ”Henvisningsveileder til Famileteamet”.


Hvor skal søknaden sendes?
Søknaden sendes til:
Viken senter v/klinikkleder
Altevannsveien
9360 BARDU
OBS! Kopi av søknad skal også sendes til garantiinstans. Klikk her for liste over garantiinstanser. Behandlingsrelaterte henvendelser på e-post vil av sensitive hensyn ikke bli besvart.

Er det lang ventetid?
Famileteamet har fortløpende inntak. Når søknaden er sendt fra henviser til Viken senter blir den vurdert av et inntaksteam hos oss, og når vi kan gi et tilbud vil de henviste innkalles til et kortere kartleggingsopphold for å avklare nærmere om et behandlingsopphold er å anbefale.

Hva slags opplegg tilbyr Viken senter?
Vi tilbyr behandlingsopphold for hele familien, normalt med 8-12 ukers varighet.
Hovedfokus i behandlingen er på familienivå, med bruk av et mangfold av terapeutiske teknikker innen blant annet parterapi, familieterapi og gruppeterapi. I tillegg inngår både undervisning, fysisk aktivitet og tilbud om sjelesorg som sentrale elementer.
Terapitiden er hverdager på dagtid.

Hvordan bor jeg?
Familieboligene som er under oppføring våren -09 vil være i bruk fra august 2009. Det er nye leiligheter med stue, kjøkken og soverom hvor familiene organiserer sin egen hverdag utenom terapitiden.
Pr. våren 2009 bor par og aleneforeldre på enkelt- og dobbeltrom tilknyttet klinikken.

Hvordan ser en vanlig uke ut?
Gjennom en vanlig uke vil programmet bestå av individualsamtaler, par- og familiesamtaler. Vi har faste undervisningsøkter, og turdager/fysisk aktivitet i nærområdet. Egentid, også på dagtid, er en viktig del av opplegget, hvor en jobber med tildelte oppgaver og rutiner. Sjelesorgsamtaler avtales ved behov.

Hva med barna?
Fra august 2009 har vi et skole- og barnehagetilbud i tilknytning til senteret. Skolebarna vil få oppfølging i undervisningsplaner de har med seg fra sin lokale skole. Hele familien skrives inn som pasienter ved Viken senter.

Må jeg fortelle mye mens andre hører på?
Familiene vil få sine faste terapeuter tilhørende Familieteamet som de forholder seg til, og jobber sammen med. Det er ikke forventet at en skal fortelle om sine vansker til andre familier/enkeltpersoner som er til behandling ved senteret.

Jeg går allerede i behandling. Kan jeg fortsette med det?
Viken senter avklarer dette i samråd med lokalt støtteapparat, og med våre pasienter. Som en hovedregel vil det være en pause i oppfølging fra hjelpeapparatet på hjemstedet mens en er på behandlingsopphold hos oss.

Hvor mye koster det?
Oppholdet er gratis for pasienten. Staten dekker 80% av utgiftene, mens pasientens helseforetak betaler de resterende 20%.

Ta en titt på bildegalleriet vårt for å få flere inntrykk av vakre Viken.

 

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies