Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2015 » August » Henvisningsrutiner

2009 | 2015 | 2017 | 2018 | August - September - Desember

Henvisningsrutiner

28.08.2015

Klinikkenheten ved Viken senter er en nasjonal behandlingsinstitusjon innen psykisk helsevern som også er en del av "Fritt sykehusvalg". Les mer om våre henvisningsrutiner i artikkelen under.

Viken senter har 3 individualteam og et familieteam.

DPSene skal være hovedveien inn og ut av spesialisthelsetjenesten, dette for å sikre en effektiv og helhetlig behandlingskjede av god kvalitet.

Fastlege/henviser må sende henvisningen til nærmeste DPS. Henvisninger som mottas direkte fra fastlege/henviser utenom DPS, vil bli retunert.
 
Unntaket fra hovedregelen gjelder helsepersonell fra eget helseforetak samt helsepersonell i kommunehelsetjenesten som stadig er i samarbeid med DPS vedrørende pasienter.

Spesielt gjeldende for Troms: Lokale DPSer kan henvise direkte til Viken senter dersom de har pasienten i behandling. Henvisninger fra fastlege eller andre henvisere som nevnt over, må sendes til Psykiatrisk  senter for Tromsø og omegn, Postboks 6124, 9291 Tromsø.

Det er ofte en fordel at pasienten har forsøkt behandling poliklinisk og har etablert en behandlingsrelasjon lokalt før en henvisning til Viken senter.

Henvisningene må være av god kvalitet og gi god nok informasjon slik at det er mulig å gjøre en god vurdering av spesialisthelsetjenesten.

Henvisninger til både individual- og familiebehandling bør inneholde:

 • Vurdering av rett til nødvendig helsehjelp (gjelder henvisninger fra DPS)
 • Redgjøre for aktuelle problemer/lidelser
 • Anamnestisk informasjon
 • Beskrivelse av sykehistorie og tidligere behandling, f.eks opphold på institusjon, poliklinisk behandling, familieterapeutisk tiltak (legge ved aktuelle epikriser fra tidligere behandling)
 • Beskrive pasientens nettverk og psykososiale forhold
 • Resultat(er) av relevante utredninger og undersøkelser
 • Status vedrørende individuell plan
 • Forslag til og/eller ønske om type tiltak
 • Motivasjon for behandling
   

I tillegg bør henvisninger til familiebehandling inneholde:

 • Mer informasjon om pasientens nåværende relasjon som forelder, til partner og overfor barn
 • For barn som søkes inn på opphold må det foreligge skriftlig samtykke fra foreldre med omsorgsansvar som ikke bor sammen med barnet, samt informasjon om omsorgsordninger.

Fastlege/ henviser har ansvaret for pasienten inntil spesialist innen psykisk helsevern har overtatt ansvaret, jf. Helsepersonelloven § 4 andre ledd.

Mer om henvisning til Viken senter finner du i margen til venstre under Klinikken eller klikk her.

Infoheftet om Viken senter og teamene finner du her.

For kontakt med våre spesialister, ring vakttelefon 77 18 99 99:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 13.00  

Utenom disse tidspunkter, kan det sendes e-post til post@vikensenter.no med anmodning om at en av våre vurderingsspesialister tar kontakt pr telefon.

 

Dersom Viken senter spesifikt ønskes som behandlingssted, bør dette fremgå i henvisningen.

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies