Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2015 » September » Familiebehandling ved Viken senter

2009 | 2015 | 2017 | 2018 | August - September - Desember

Familiebehandling ved Viken senter

04.09.2015

Familieteamet på Viken senter gir et behandlingstilbud til familier der en eller flere av de voksne har psykiske lidelser. Familier som lever med psykiske lidelser beskriver ofte at samspillet og relasjonene mellom familiemedlemmene er fastlåst.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg er en landsdekkende institusjon for døgnbehandling av psykiske lidelser. Viken senter er en del av fritt sykehusvalg. Klinikken har 37 døgnplasser som er organisert i 3 individualteam og et familieteam. Se www.vikensenter.no for utfyllende informasjon.

Familieteamet på Viken senter gir et behandlingstilbud til familier der en eller flere av de voksne har psykiske lidelser. Familier som lever med psykiske lidelser beskriver ofte at samspillet og relasjonene mellom familiemedlemmene er fastlåst. Familiebehandling handler om å hjelpe familien og individene med å håndtere egne og hverandres følelser, å finne en mer hensiktsmessig kommunikasjon, og å skape en forståelse for familiens situasjon som er mulig å leve bedre med.

Familieteamet består av familieterapeuter, psykologer og leger som jobber sammen for å skreddersy et behandlingsopplegg for hver enkelt familie. Behandlingen inkluderer parterapi, familieterapi og individualterapi, med individuell diagnostisk utredning. I tillegg til hver families skreddersydde opplegg, består behandlingen av psykoedukasjon og fysisk aktivitet, som foregår i grupper på tvers av familiene.

Et behandlingsforløp ved Familieteamet starter med en ukes kartleggingsopphold, der vi avklarer hvorvidt Viken senter er et egnet tilbud for familien. Behandlingsoppholdet varer 8-10 uker, og vi følger opp med et 3-4 ukers boosteropphold en tid etter avslutning av behandlingsoppholdet. Under oppholdene bor familiene i egne leiligheter (5 leiligheter). Barna går på Vikens egen skole (SMI-skole) eller i Øvre Bardu Barnehage. Familieteamet samarbeider tett med både skole og barnehage for å gi familiene et helhetlig tilbud.

Henvisninger fra fastlege / private spesialister til Viken senter sendes nærmeste DPS for rettighetsvurdering.

Vakttelefon for henvisere på hverdager kl.12.00 -13.00, telefon 77 18 99 99

 

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies