Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2017 » September » Vivat grunnkurs 1.-2. november

2009 | 2010 | 2015 | 2017 | September - Oktober - November

Vivat grunnkurs 1.-2. november

11.09.2017

Ta kontakt med oss på kurs@vikensenter.no

INVITASJON TIL KURSET FØRSTEHJELP VED SELVMORDSFARE
på Viken senter 1.-2. november 2017

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er beregnet for hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

På kurset lærer deltakerne å:

• fange opp mennesker som kan være i selvmordsfare

• stille direkte spørsmål om selvm ordstanker

• hjelpe personen i selvmordsfare å snakke om det som er vanskelig

• gjøre en enkel risikovurdering

• lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge livet

• bruke nære ressurser i krisehjelp

Kurset går over to dager gjennomføres i form av forelesninger, videofilmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Det arbeides mye i smågrupper.

Kurset undervises av registrerte kursledere, som er lokale fagpersoner. VIVAT selvmordsforebygging har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Vivat er et av flere oppfølgingstiltak etter Handlingsplan mot selvmord, og er forankret i Helsedirektoratet.

Det er obligatorisk å være til stede på hele kurset.

Påmelding: kurs@vikensenter.no

Påmeldingsfrist: 24. oktober

Pris inkl. enkel lunsj og pausebevertning: kr 3000

www.vikensenter.no

Målgruppe: Alle som i sitt arbeid og fritid kan komme i kontakt med selvmordsnære personer, både i spesialisthelsetjenesten, 1. linjetjenesten og ellers andre yrker som f. eks.; allmennpraktiserende leger, kommunehelsetjenesten, videregående-/ungdomsskoler, skolehelsetjenesten, PP-tjenesten, menigheter, politiet, bedriftshelsetjeneste, diverse bedrifter etc.

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:

• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).

• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (12 timer)

• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)

• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie (14 timer)

Mer info. om kurset og Vivat finnes på www.vivatselvmordsforebygging.net

Invitasjon For påmelding: Kontakt oss på kurs@vikensenter.no

Topp

Viken Senter © 2006-17 | Siteman CMS | KP