Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2018 » April » Fagseminar ''Gruppepsykoterapi i psykisk helsevern'' 12. juni

2009 | 2015 | 2018 | Januar - Februar - April

Fagseminar ''Gruppepsykoterapi i psykisk helsevern'' 12. juni

19.04.2018

Forelesere: Psykiater Thor Kristian Island, psykiater Ketil Brenne med flere

Informasjon og program Påmeldingsskjema

Tirsdag 12. juni 2018 kl. 8.30-15.15

Program

0815-0830 Oppmøte og registrering

0830-08.40 Kulturelt innslag Åpning

0845-0915 Viken senters erfaring med gruppebehandling v/ psykiater Ketil Brenne med flere

0915-0945 Gruppepsykoterapi som behandlingsmetode, generell gruppedynamisk teori

Pause

1000-1200 Indikasjoner for gruppepsykoterapi, rammer og dynamisk administrering

Gruppespesifikke terapeutiske faktorer, intervensjonsmåter, spesielle utfordringer

1200-1245 LUNCH

1245-1500 Rollespill/videopresentasjon Gruppeprosesser i behandlingsavdelinger, behandlerreaksjoner og kollektive motoverføringsreaksjoner 1500-1515 Avslutning

Innhold: Grunnleggende teori om gruppe med vekt på gruppeterapeutiske faktorer og overføringsprosesser

Målgruppe: Behandlere i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse og annet helsepersonell

Godkjenning: Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og Sykepleierforbundet har godkjent kurset.

Påmeldingsfrist: 5. juni 2018

Kursavgift: kr 1500 inkl. lunsj

Påmelding og info: kurs@vikensenter.no

Psykiater Thor Kristian Island
Lege, spesialist i psykiatri.  Gruppeanalytiker.  Tidligere avtalespesialist.  En av grunnleggerne av Institutt for Gruppeanalyse (IGA) og tidligere mangeårig instituttbestyrer og lærer ved IGA.  Individualterapiutdanning ved Institutt for psykoterapi og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi og gruppepsykoterapi (dnlf). Tillitsverv i en rekke internasjonale gruppepsykoterapeutiske organisasjoner, og for tiden medlem av Board of Directors i International Association of Group Psychotherapy and Group Processes. Holdt en rekke kurs og foredrag nasjonalt og internasjonalt, hovedsakelig om gruppepsykoterapi/gruppeanalyse.  Ledet storgrupper ved flere internasjonale kongresser.  Publisert internasjonalt om gruppepsykoterapi og storgruppeprosesser. 

Psykiater Ketil Brenne
Psykiater/ Spesialist i Psykiatri og Diplomert gruppeanalytiker fra Iga.
Tilknyttet eksistensielt team her på Viken senter.

Topp

Viken Senter © 2006-18 | Siteman CMS | KP