Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nyheter » 2018 » Juni » Har du en livslang sykdom og er i et parforhold?

2009 | 2015 | 2017 | 2018 | Januar - Juni - September

Har du en livslang sykdom og er i et parforhold?

26.06.2018

Vi trenger hjelp til å utvikle Samlivskurs for par hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller en funksjonsnedsettelse

Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter har fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til blant annet å utvikle et samlivskurs for par hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller en funksjonsnedsettelse. I den forbindelse trenger vi kontakt med referansepersoner som kan bistå oss i utviklingen av et slikt kurs. Kurset er tenkt avholdt på Viken senter lørdag 10. november 2018, og pilotkurset vil være gratis for de som deltar.

Hvorfor tilpasset samlivskurs?

Viken senter har holdt PREP-samlivskurs siden 2004, både kurs åpent for alle og tilpassede kurs for Forsvarets personell.

Vi har hatt kursdeltakere hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller funksjonsnedsettelse som påvirker samlivet og som har ønsket et mer tilpasset kurs i forhold til sine utfordringer. Dette har vi til nå ikke kunnet tilby.

Gjennom midlene fra Bufdir kan vi få utviklet et slikt tilpasset PREP samlivskurs. Dette ønsker vi å gjøre i samarbeid med ulike aktører.

Hvem trenger vi hjelp fra?

Vi ønsker kontakt med par, brukerorganisasjoner og fagpersoner som har kunnskap og erfaring på hvordan kroniske lidelser påvirker samlivet. Fokus vil være hvordan paret håndterer disse utfordringene slik at de kan skape en mest mulig trygg og stabil familiesituasjon, særlig der barn er involvert.

Det er mange ulike former for kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. I denne omgang ønsker vi kontakt med revmatikere, personer med hjerte- og karsykdom og personer med muskelsykdom. I første omgang søker vi deltakere som er bosatt i Troms.

Hva ønsker vi å oppnå?

På bakgrunn av undersøkelser og samtaler, vil vi lage og gjennomføre et pilotkurs basert på PREP-modellen. Pilotkurset vil bli evaluert og danne grunnlag for videreutvikling av kurset.

Vår erfaring med PREP er at konseptet er kvalitativt godt og at det appellerer til både kvinner og menn. Vi vet at der par får hjelp til å sette tema på dagsordenen og får verktøy til å kommunisere bedre, er dette med på å styrke parforholdet.

For å kunne utvikle et best mulig tilpasset kurs, trenger vi kontakt med referansepersoner.    

Hvem ønsker vi kontakt med?

Par som er i et forhold og hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller en funksjonsnedsettelse

Vi ønsker en samtale med paret for å høre om erfaringer med samliv og hvilke tema de kunne tenkt seg å få belyst ved et tilpasset samlivskurs

At paret deltar på pilotkurset på Viken senter 10. november og er med i evalueringen av kurset i etterkant

Frist for å melde sin interesse: 17. september 2018 til kurs@vikensenter.no

Representanter/ likepersoner fra brukerorganisasjoner

Vi ønsker å nå representanter for brukerorganisasjoner for å høre om deres erfaringer om tematikken

Innspill om aktuelle tema og praktisk tilrettelegging

Fagpersoner som jobber med målgruppen

Vi ønsker å nå fagpersoner som jobber med målgruppen for å få deres innspill i forhold til tematikken

 

Ønsker du/dere å bidra i utviklingen av samlivskurset?
Ta da kontakt med:

Prosjekt- og fagansvarlig: Janne-Monica A. Kaarigstad

Leder for Kurs- og veiledningsenheten

Telefon: 77 18 99 40/ 924 27 527
E-post: janne.kaarigstad@vikensenter.no
Janne-Monica har bakgrunn som prest og har i tillegg kompetanse innen pedagogikk, ledelse, integrativ terapi og veiledning. Hun holder kurs og foredrag innen en rekke tema, samt har samtaler og veiledning med enkeltpersoner, par og grupper. Janne-Monica har blant annet vært med på å utvikle PREP Samlivskurs for Forsvaret.

Prosjektleder: Anne Kristin Sagmo

Kunde og markedsansvarlig
Telefon: 77 18 99 44/ 91 58 90 87

E-post: anne.sagmo@vikensenter.no

Fint om du deler informasjon om prosjektet med aktuelle personer

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies