Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Behandlingstilbud » Prestetjeneste

Prestetjeneste

Informasjon om prestetjenesten

Spor av himmel, smak av jord

Livet bringer med seg både smak av jord og spor av himmel. Ved Viken senter gir vi støtte til å kunne leve i denne dobbelthet. Smak av jord kan være erfaringer og lidelser som preger kropp, psyke og relasjoner. Spor av himmel kan være en lengsel, et håp, en kraft som bærer. For noen representerer spor av himmel et livssyn eller en tro, en tro på noe større enn meg, noe utenfor meg, noe som er der selv om jeg ikke klarer å løfte blikket å se.

 

Sykehuspresten

Prestetjenesten er en del av det helhetlige tilbudet ved Viken senter. Sykehuspresten jobber inn mot alle teamene. Du vil møte presten på informasjonsmøter, og noen ganger som observatør eller deltaker på tur eller grupper.

Viken senter er en livssynsåpen institusjon. Presten møter den enkelte med respekt og ydmykhet for hans eller hennes tro og verdisyn.


Samtaler

En samtale med sykehuspresten blir ofte kalt sjelesorg. Sjelesorg kan beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet. Du bestemmer hva samtalen skal handle om, enten det er savn, lengsel, tilhørighet, tro eller livet generelt. Mange opplever sjelesorg som en meningsfull ramme for samtale om åndelige og eksistensielle spørsmål. Noen ganger kan slike tema være nøkler i en bedringsprosess.

Sjelesorgens rom kan også være et rom for utøving av troen. Du kan be om forbønn, få del i nattverd eller andre liturgiske handlinger.

Samtaler avtales gjennom ditt team eller din terapeut. Sykehuspresten har samme taushetsplikt som alle andre ved Viken.

 

Kapellet

Viken senter har et lite kapell med glasstak. Kapellet er alltid åpent, og kan gi deg mulighet for stillhet og refleksjon. I kapellet kan du tenne lys, be en bønn, skrive ned dine bønner, eller bare løfte blikket oppover.

I kapellet er det faste morgenbønner og gudstjenester. Informasjon finner du utenfor kapellet. Du er velkommen til delta.

 

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies