Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Skoletilbudet ved Viken senter

Barna i familier som får familiebehandling går på egen skole ved Viken senter. Troms fylkeskommune er gjennom SMI-skolen (sosial- medisinsk- institusjonsskole) ansvarlig for opplæringen, og personalet er ansatt ved SMI-skolen med tjenestested Viken senter. Det oppfylles full skoleuke med den fag- og timefordeling som gjelder på de enkelte trinn.


Barna inngår og deltar i familiebehandlinga – noen ganger i deler av skoletida. I skolen kan det være opp til 8 barn. Gruppene er små og spenner over flere alderstrinn. Det er to lærere og en barne- og ungdomsarbeider ansatt i skolen. Skolen har et tverrfaglig samarbeid med familieteamet og andre aktuelle instanser.


SMI-skolen ved Viken senter samarbeider nært med barnas hjemmeskole. Vi innhenter planer for perioden og gir undervisning og veiledning i tråd med disse. Dersom hjemmeskolen bruker nettbaserte læringsplattformer (Fronter eller lignende) vil elevene selv kunne hente ut planer og oppgaver som de skal arbeide med. De yngste elevene kan ikke arbeide selvstendig med arbeidsplaner i like stor grad som de eldste. Det er derfor naturlig at disse barna oftere samler seg om felles tema.


Visjonen til SMI-skolen avd. Viken er å ”lære gjennom å gjøre” og vi ønsker at elevene skal få positive opplevelser og erfaringer når de er hos oss! Vi jobber for å legge til rette slik at den enkelte elev skal få en best mulig faglig og personlig utvikling.


Vi jobber for å styrke elevenes sosiale og faglige kompetanse også på arenaer utenfor klasserommet. I den forbindelse har skolen mye utstyr som kan brukes til ulike former for friluftsaktiviteter.

                   

Topp

Viken Senter © 2006-17 | Siteman CMS | KP