Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Skoletilbudet ved Viken senter

Troms fylkeskommune er gjennom SMI-skolen (sosial- medisinsk- institusjonsskole) ansvarlig for opplæringen.

SMI-skolen, avd. Viken senter underviser etter opplæringsloven og K-06, med lokale tilpasninger. Elevene som går her er sammen med foreldre/foresatte innlagt ved Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Elevene får individuell undervisning eller deltar i små grupper sammen med andre elever der det er mulig og naturlig. Elevene kan også være med i terapi ved Viken senter. Skolen har tverrfaglig samarbeid med Familieteamet og andre aktuelle instanser ved behov.

SMI-skolen samarbeider nært med barnas hjemmeskole. Elevene følger hjemmeskolens planer, med tilpasninger spesielt i praktisk/estetiske fag.

Skolen ønsker at elevene skal få positive opplevelser og erfaringer når de er hos oss. Det tilrettelegges for at den enkelte elev skal få en best mulig faglig og personlig utvikling.

Skolen er sertifisert som dysleksivennlig skole gjennom Dysleksi Norge.

Vi jobber for å styrke elevenes sosiale og faglige kompetanse også på arenaer utenfor klasserommet. Vi bruker derfor naturen aktivt i undervisningen.


Visjonen til SMI-skolen er:
” Rom for alle - blikk for den enkelte”

Topp

Nettside og publiseringsløsning fra Godt Sagt Viken Senter © 2006-18 | Personvern/cookies