Viken senter hadde i september besøk av biskop i Oslo og Forsvarets Tros- og livssynskorps (FTLK). Viken senter har tett relasjon til Forsvaret, og samarbeider på flere områder.

Forsvarets Tros- og livssynskorps, tidligere Feltprestkorpset, og Viken senter har i flere år sammen gjennomført Pastoral klinisk utdanning (PKU) ved Viken senter.

Sammen med Modum Bad, leverer Viken senter også PREP-samlivskurs til Forsvaret. Fra 2013 til juni 2021 har 1263 par tilknyttet Forsvaret deltatt på PREP-samlivskurs.

Forsvarets Tro og Livssynskorps består av rundt 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norsk kirke (DnK) og andre tros- og livssynssamfunn. Det kirkelige tilsyn ivaretas av Oslo biskop for feltprester i DnK.

Direktør ved Viken senter Jon Henrik Wien og Oslo biskop Kari Veiteberg hilser i Coronastil.Direktør Jon Henrik Wien informerer om Viken senter