Veteranorganisasjoner, lokalt hjelpeapparat, tros- og livssynskorpset og forsvaret er spesielt invitert til dette arrangementet. 

Dato: 17. april 2024

Klokken: 11:30 - 15:00

Sted: Viken senter i kongressalen

Påmeldingsfristen er 10.april og påmelding gjøres her