Hvordan bearbeide sorg når du sitter alene (klikk på lenken)

Koronasituasjonen kan gjøre sorgen tyngre. En samtale mellom Audhild Kaarstad, sokneprest og Leif Hafnor, sykehusprest. 
 

Bekymring for fremtida (klikk på lenken)

Mange kjenner på bekymring i denne usikre tida. Hva kan vi gjøre når bekymringer tar overhånd? En samtale mellom Janne-Monica A. Kaarigstad, leder for Forebygging og Utvikling ved Viken senter og Anne Katrine Wien, terapeut ved Viken senter. 

 

Når følelsen av ensomhet blir vond (klikk på lenken)

Ensomhet bryter ned og gjør at jeg isolerer meg enda mer. Leif Hafnor, sykehusprest ved Viken senter og Janne-Monica A. Kaarigstad, leder for Forebygging og Utvikling ved Viken senter, snakker om muligheten for å snu denne negative spiralen.

Hvor er du Gud - om tvil og tro (klikk på lenken)

Gi tvilen en stemme og la troen og tvilen være to brødre som utfyller hverandre. Tanker ved sykehusprest Leif Hafnor, Viken senter.

Når kontakten mellom oss svekkes – fokus på kommunikasjon i parforholdet (klikk på lenken)

Leder for Forebygging og Utvikling, Janne-Monica A. Kaarigstad, utfordrer til mer nysgjerrighet og fokus på hverandre som par. Dette kan være med å styrke kvaliteten på samlivet. Par kan gjerne se filmen i lag og bruke den som utgangspunkt for samtale.

Alle filmene er produsert med støtte fra Den norske kirke, Kirkerådet.

Logo Den norske kirke