Viken senters sykehusprest og veileder var nylig hovedsaken i Vårt Land. Leif forteller om hvordan uforutsette hendelser og møter med sårbare mennekser har gjort han mer ydmyk og lyttende.

"Jeg skjønte at jeg ikke kan vite noe om et annet menneske basert på egen erfaring. På seg selv kjenner man ingen andre."

Artikkelen som var hovedsaken i Vårt Land lørdag 21. november 2020 kan leses i lenken under. 

"Jeg kan ikke vite noe om et annet menneske, basert på egen erfaring"