Viken senter har hatt internundervisning med tema Samisk kultur, livsforståelse og psykisk helse med Mirja Päiviö.

Mirja har jobbet som terapeut ved Traumeteamet på Viken siden August 2021, og har i 2010-2011 jobbet i kveld/natt teamet. Hun er utdannet sykepleier med spesialisering i psykiatri. Hun har erfaring fra å jobbe ved poliklinikk for personer med bipolar lidelse, hun har jobbet i kommunal psykisk helsetjeneste under flere år, samt de siste åren med ledelse.

Mirja har selv god kjennskap og tilknytting til det samiske miljøet gjennom sin familie.  Dagens tema var samisk historie og den samiske arven formidlet gjennom bilder, fortellinger og musikalske innslag. Kommunikasjon, familiedynamikk, sykdomsforståelse og generasjonstraumer sett i samisk kontekst var tema for dagen undervisning.

For de som ønsker å få utdypende informasjon om tvangsforflyttningene som ble omtalt i undervisningen, kan man høre på ett beskrivende intervju med forfatter og journalist Elin Anna Labba: