Viken senter har gjennom 16 år arbeidet med å fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forebygging, sjelesorg, fagutvikling og forskning. Viken senter har disse årene bidratt til at mange mennesker er blitt bedre rustet til å mestre egne liv.

Styret er svært tilfreds med å få på plass en ny direktør som har nødvendig kompetanse og toppledererfaring til å lede dette viktige arbeidet videre, sier styreleder ved Viken senter, Ole Johan Sandvand. 

Styreleder påpeker at behovet for spesialisthelsetjenester i psykisk helse er økende, men at det dessverre er kutt i bevilgingene til tross for svært lange ventetider. Han understreker også betydningen av å kunne utvikle og tilby forebyggende lavterskeltilbud i dette bildet.

 

Bred ledererfaring

Hege Walør Fagertun har hovedfag i offentlig politikk og administrasjon. I tillegg til flere lederprogrammer, har hun også gjennomført Hovedkurset ved Forsvarets høyskole. Hun har allsidig erfaring som toppleder og fra ulike styreverv. Hege Walør Fagertun var administrasjonsleder ved Viken senter i oppstartsårene. Hun har totalt mer enn 25 års ledererfaring, og har arbeidet 18 år som Rådmann i Bardu og Salangen samt Administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre. Hun kjenner derfor landsdelen og helsetjenesten godt. Hun har innehatt flere styreverv, blant annet som styreleder for interkommunal legevakt.

 
- Viken senter er en institusjon som jeg har fulgt siden jeg var med på oppstarten i 2006. Dette er en viktig virksomhet som jeg ser fram til å bringe videre sammen med alle de dyktige fagfolkene i dette kompetansemiljøet. Viken senter er en institusjon med et stort hjerte, og som fyller et stort samfunnsbehov. Fokus på psykisk helse er viktigere enn noensinne i tider der pandemi, kriser og uro preger hverdagen til mange. Jeg ser fram til å utvikle Viken senter som en viktig og sentral kunnskapsformidler og behandlingsinstitusjon for landsdelen vår, sier Hege Walør Fagertun.

 

Kontaktinformasjon: Styreleder Ole Johan Sandvand, tlf. 906 51 165