Det er mange mennesker som har Jon Henrik Wien å takke, både de som har kommet til Viken senter gjennom disse årene, og de som vil komme til Viken senter i framtida  – sa styreleder Ole Johan Sandvand i sin tale.

Det var en beveget Jon Henrik Wien som ble hyllet og takket av sine 60 medarbeidere gjennom ulike kunstneriske bidrag og taler over temaet «Spor av Himmel - smak av jord», som er Viken senters visjon.

Etter medarbeidernes vakre framføring av «Har du Fyr», uttrykte Wien at han kjente seg trygg på at Viken senter videreføres og at grunntankene består.

Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal, la vekt på Viken senters betydning for Bardu kommune. Han framhevet betydningen av mennesker som Wien, som med sitt engasjement makter å realiserer store idéer som denne kompetansevirksomheten.

Viken senter har bestått som ideell institusjon siden 2006, men både Wien og Sandvand trakk trådene tilbake til pionerene innen arbeidet for mennesker i sårbare livssituasjoner i Nord-Norge. De la også vekt på den politiske viljen som har vært, og vil være av avgjørende betydning for å videreføre og utvikle tilbud som møter mennesker der de er, og med det livet de har.

Det var en følelsesladet og verdig markering, sier konstituert direktør Gro Eggenheim i en kommentar. Den markerte en overgang for Viken senter som med sine dedikerte medarbeidere vil føre arven videre sammen med den nye direktøren Hege Walør Fagertun.