Hvis du vil ta kontakt med oss, er det Anne Kristin Sagmo du skal snakke med. 

Hun er kunde- og markedsansvarlig. Anne Kristin har utdannelse innen markedsføring, IKT, turisme og økonomi.