Heidi Moen-Killie er fagkonsulent ved Forebygging- og utvikling.

Heidi er utdannet psykiatrisk sykepleier, med tilleggsutdanning innenfor rusomsorg. Hun har lang erfaring innenfor rus og psykiatrifeltet i spesialisthelsetjenesten. Hun har mangeårig erfaring i arbeidsrettet veiledning for personer med helseplager.

Hun er sertifisert Prep-kursleder fra Modum Bad. Hun har samtaler og veiledning med enkeltpersoner og par og er gruppeleder på sorggrupper.