Janne-Monica A. Kaarigstad er leder av Forebygging og Utvikling. Hun holder fagdager, kurs og foredrag innen en rekke tema og gjennomfører samtaler og veiledning med enkeltpersoner, par og grupper. Janne-Monica har bred nasjonal og internasjonal arbeidserfaring. Hun har jobbet på Viken senter siden 1. januar 2006.

Janne-Monica er utdannet teolog og er ordinert pastor. I tillegg har hun pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i integrativ terapi, pedagogikk, tverrkulturell kommunikasjon og ledelse. Hun er sertifisert Prep-kursleder fra Modum Bad, og hun har vært med på å utvikle PREP Samlivskurs for Forsvaret.