Kjersti Lunde er en av våre fagpersoner. Hun jobber som veileder og konsulent på Kurs- og veiledningsenheten.

Kjersti har arbeidet mye med fokus på bedriftsetableringer og utvikling av etablerte bedrifter og organisasjoner, og hun har ledererfaring fra både det private næringsliv og kirkelig sektor. Kjersti har erfaring med veiledning av enkeltpersoner og team fra det private næringsliv, offentlig forvaltning og organisasjoner.

Hun er utdannet fiskerikandidat og er sertifisert coach. Hun tar gjerne i bruk coachende metoder og tilnærming. Hun er også sertifisert PREP-kursleder fra Modum bad.