Vivian Schjølberg er utdannet sosionom, med videreutdanning innenfor ledelse, personal, pedagogikk, veiledning og coaching. I tillegg til jobben på Forebygging og Utvikling ved Viken senter er hun lærer ved Nordland fagskole i helse, sosial og oppvekstfag.

Hun har i tillegg lang erfaring fra veiledning og tverrfaglig samarbeid rundt barn, ungdom og voksne, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten, innenfor habilitering, rehabilitering, psykisk helse- og rus og yrkesrettet rehabilitering.

Vivian er en av FU’s kursledere i PREP og har tidligere holdt kurs i regi av eget firma. Hun er også tilknyttet Bufetat hvor hun holder samlivskurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne.