Viken senter og Modum Bad er nasjonale tilbydere av familiesamlinger for etterlatte ved selvmord.

Samlingene er et samarbeid mellom Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Viken Senter og Modum Bad.

Vi tilbyr årlige samlinger for familier med barn og ungdommer, der hovedfokus er barnas sorgreaksjoner og behov når de har mistet et familiemedlem i selvmord. 

Programmet består av en blanding av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingen som ledes av likepersoner og fagpersoner. Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier når et selvmord rammer.

Vi legger til rette for et innhold som både gir faglig hjelp og støtte, avkobling og gode opplevelser.

Fellesskapet med andre etterlatte etter selvmord som har lignende bekymringer, følelser og opplevelser som deg og din familie, kan virke helende i bearbeidelse av sorgen og livet etter tapet. Det er også hva LEVEs familiesamlinger handler om: lindrende felleskap, varme, forståelse og gjenkjennelse, sammen med god faglig ivaretakelse. 

Viken senter
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med: 
Janne-Monica A. Kaarigstad på e-post janne.kaarigstad@vikensenter.no
eller telefon 77 18 99 00 tast 2/924 27 527