Viken senter og Modum Bad er nasjonale tilbydere av familiesamlinger for etterlatte ved selvmord.

Samlingene er et samarbeid mellom Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE), Viken Senter og Modum Bad.

Vi tilbyr to samlinger i 2020 for familier med barn og ungdommer, der hovedfokus er barnas sorgreaksjoner og behov når de har mistet et familiemedlem i selvmord. I år er tilbudet for familier som mistet en av sine for mer enn ett år siden.

PROGRAM OG INNHOLD
Programmet består av en blanding av undervisning, aktiviteter og gruppesamlinger tilpasset de ulike aldersgruppene. Det sosiale fellesskapet er en viktig del av samlingen som ledes av likepersoner og fagpersoner. Målet er å styrke familiens selvfølelse, samspill og mestringsstrategier når et selvmord rammer.

Vi legger til rette for et innhold som både gir faglig hjelp og støtte, avkobling og gode opplevelser.

Fellesskapet med andre etterlatte etter selvmord som har lignende bekymringer, følelser og opplevelser som deg og din familie, kan virke helende i bearbeidelse av sorgen og livet etter tapet. Det er også hva LEVEs familiesamlinger handler om: lindrende felleskap, varme, forståelse og gjenkjennelse, sammen med god faglig ivaretakelse. Program for samlingen vil bli lagt ut senere.

Familiesamlingene er landsdekkende og holdes på Viken senter i Bardu og på Modum Bad i Vikersund. Dere kan selv velge hvilken samling dere ønsker å melde dere på.

Viken senter: torsdag 17. – søndag 20. september 2020

Modum Bad: fredag 16. – søndag 18. oktober 2020

PÅMELDING:

Ønsker du å delta på samlingen 17. – 20. september på Viken senter:
Meld seg på her: Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist: 20. august 2020

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med: 

Janne-Monica A. Kaarigstad på e-post janne.kaarigstad@vikensenter.no
eller telefon 77 18 99 00 tast 2/924 27 527

Ønsker du å delta på samlingen 16. - 18. oktober på Modum Bad

Gå inn på www.kildehuset.no - les mer om samlingen og meld deg på!

Påmeldingsfrist: 20. august 2020
Har du spørsmål, kan du ta kontakt med:

Grethe K. Hoviosen e-post grethe.hoviosen@modum-bad.no eller telefon 99253670

Informasjonsbrosjyre (PDF, 822KB)