• Gode relasjoner på hjemmebane slår positivt ut på arbeidsplassen
  • Nyere forskning viser at samlivsproblemer og samlivsbrudd koster mellom kr 60 000 til kr 120 000 per ansatt per år i økt fravær og nedsatt konsentrasjonsevne
  • Forebyggende arbeid er langt billigere enn ulike former for "reparasjoner"
  • I perioder med omstilling og nedbemanning, vil robuste familierelasjoner hjelpe medarbeiderne til å møte utfordringer
  • Par og familier som tar bevisste valg i en pendler- eller fraværssituasjon, lykkes bedre

Forebygging og Utvikling ved Viken senter har hatt et tre-årig prosjekt støttet av Bufdir (Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet) som har sett nærmere på dette temaet. Ut fra dette har vi utviklet et PREP Samlivkurs med fokus på jobb og familie. Vi holder også foredrag for bedrifter, kommuner og organisasjoner.

Se gjerne denne videoen som omhandler temaet.

Ta kontakt med oss på 77 18 99 00 og velg innvalg 2 eller send en epost til kurs@vikensenter.no.