Ved Viken senter jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Her får du en vakker arbeidsplass med en unik atmosfære, og gode muligheter for faglig utfordringer, medvirkning og utvikling.

Om Viken senter
Viken senter er en diakonal stiftelse som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom helhetlig tilnærming. Senteret ble opprettet i 2006.

Klinikken er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med avtale med Helse Nord RHF. Behandlingen retter seg mot ulike dimensjoner: det psykiske, fysiske, eksistensielle/åndelige og det sosiale. Gjennom tverrfaglige team jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Klinikken har døgnbehandlingsplasser for voksne og for familier.

Stiftelsens forsknings- og utviklingsarbeid i gjøres hovedsak gjennom klinikken og gjennom samarbeid med eksterne.

Viken senter ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke, med nærhet til byene Tromsø, Finnsnes og Narvik. Vi har 60 engasjerte og kompetente medarbeidere.

Våre ledige stillinger finner du her