Ved Viken senter jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Her får du en vakker arbeidsplass med en unik atmosfære, og gode muligheter for faglig utfordringer, medvirkning og utvikling.

Om Viken senter
Viken senter er en diakonal stiftelse som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom helhetlig tilnærming. Senteret ble opprettet i 2006 og består av enhetene klinikken og forebygging og utvikling.

Klinikken er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern med avtale med Helse Nord RHF. Behandlingen retter seg mot ulike dimensjoner: det psykiske, fysiske, eksistensielle/åndelige og det sosiale. Gjennom tverrfaglige team jobber vi for å styrke menneskers mulighet til å mestre livets utfordringer. Klinikken har døgnbehandlingsplasser for voksne og for familier.

Forebygging gir lavterskeltilbud med utgangspunkt i relasjons- og kommunikasjonskompetanse, driver faglig formidling og kompetansehevende kursvirksomhet. Det gis tilbud om samtaler og veiledning, kurs og fagdager, samlivskurs, familiesamlinger og rekreasjon.

Utvikling ivaretar stiftelsens forsknings- og utviklingsarbeid i tett samarbeid med klinikken og forebygging.

Viken senter ligger i naturskjønne omgivelser i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke, med nærhet til byene Tromsø, Finnsnes og Narvik. Vi har 60 engasjerte og kompetente medarbeidere.

Våre ledige stillinger finner du her