Post- og besøksadresse:

Vikenveien 66, 9360 BARDU

Telefon sentralbord: 77 18 99 00

E-post: post@vikensenter.no
NB! Send aldri sensitiv informasjon i e-post