Post- og besøksadresse:

Vikenveien 66, 9360 BARDU

Telefon sentralbord: 77 18 99 00

  • For henvendelser til helsetjenester psykisk helse, tast 1.
  • Telefontiden for behandlingshenvendelser er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 0900 til kl 1200, onsdag fra kl 1000 til kl 1200.
  • For andre henvendelser vent på svar.

E-post: post@vikensenter.no
NB! Send aldri sensitiv informasjon i e-post