Målgruppe: Kriseteam og ansvarlige for kriseberedskap

Premisser for krisearbeid
  • Bevisstgjøring rundt krisehåndtering
  • Kommuniksjon og ivaretakelse av de involverte parter
  • Å forstå krise- og sorgreaksjoner
  • Møter som utfordrer
Organisering og planlegging
  • Planarbeid og beredskap, rutinekart, pårørendesenter
  • Casearbeid
Oppfølging
  • Å være hjelper - bearbeiding av egne erfaringer

Vi skreddersyr kurs og foredrag slik at de er tilpasset den enkelte kundes behov.

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon på kurs@vikensenter.no eller beskriv nærmere hva du ønsker av tema ved å fylle ut dette skjemaet: