Hvordan være klar når krisene dukker opp? Kriser i en arbeidsgruppe eller hos medarbeidere er utfordrende, men trening og bevissthet gjør lederen tryggere når det skjer. 

Vi ser på hvordan partene i en krise kan ivaretas best mulig, og hvordan forstå krise- og sorgreaksjoner.

 Vi bistår også ved akutte situasjoner.Kontakt oss på telefon 77 18 99 00 .