Kl. 10.00       Innledning og presentasjon 
                      
Hvordan forstå komplekse traumelidelser?

Kl. 10.45       Pause

Kl. 11.00       Hvordan skille traumelidelser fra andre tilstander

Kl. 12.00- 12.30        Lunsj

Kl. 12.30      
Hvordan skille traumelidelser fra andre tilstander forts.

Kl. 13.15       Pause med kaffe/te og kaker

Kl. 13.25       Kort erfaringsdeling: Arbeid med dissosiative pasienter i døgnbehandling på Traumeteamet

Kl. 14.10       Pause

Kl. 14.20       Hvordan har vår forståelse betydning for behandlingen – forts.

Kl. 14.50          Oppsummering og avslutning

Pris: kr 1950 inkl. lunsj

Påmeldingsskjema