Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter har fått midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å utvikle et samlivskurs for par hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller en funksjonsnedsettelse. Kurset holdes på Viken senter lørdag 12. januar 2019, og pilotkurset vil være gratis for de som deltar.

Hvorfor tilpasset samlivskurs? 

Viken senter har holdt PREP-samlivskurs siden 2004, både kurs åpent for alle og tilpassede kurs for Forsvarets personell. Vi har hatt kursdeltakere hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller funksjonsnedsettelse som påvirker samlivet og som har ønsket et mer tilpasset kurs i forhold til sine utfordringer. Dette har vi til nå ikke kunnet tilby.

Hvem kan delta?

Det er mange ulike former for kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. I denne omgang ønsker vi kontakt med revmatikere, personer med hjerte- og karsykdom og personer med muskelsykdom.

Hva ønsker vi å oppnå?

På bakgrunn av undersøkelser og samtaler, har vi laget et pilotkurs basert på PREP-modellen. Pilotkurset vil bli evaluert og danne grunnlag for videreutvikling av kurset.

Vår erfaring med PREP er at konseptet er kvalitativt godt og at det appellerer til både kvinner og menn. Vi vet at der par får hjelp til å sette tema på dagsordenen og får verktøy til å kommunisere bedre, er dette med på å styrke parforholdet.

Hvem ønsker vi kontakt med?

Par som er i et forhold og hvor en eller begge har en kronisk lidelse og/eller en funksjonsnedsettelse

At paret deltar på pilotkurset på Viken senter 12. januar og er med i evalueringen av kurset i etterkant

Trenger du overnatting? Klikk på denne lenken

Frist for å melde seg på kurset: 5. januar 2019

Påmelding til kurs@vikensenter.no

 

Påmelding