Dette kurset retter seg mot helsepersonell med fokus på hva jobben kan gjøre med oss og innblikk i hva vi kan gjøre med det.

Å jobbe som helsepersonell er givende, og vi er utdannet til å møte og ivareta andre menneskers lidelse og smerte. Etter hvert kan man gå tom og kjenne på belastningen det er å være i hjelperrollen.  «Compassion fatigue», eller omsorgstrøtthet, beskriver at det er fare på ferde når empatien blir utbrent.

Vi står i spennet mellom egne forventninger og idealer, andres forventninger og krav, og det kan oppleves som en er en balansekunstner mellom jobb og familie. Spørsmål en kan stille seg kan være: samsvarer mine verdier og idealer og mitt behov for egenomsorg?

Kroppen sier fra, vi holder pusten i spenning, men slipper vi noen gang et lettelsens sukk, når faren er over? Rådet om «å ikke ta med seg jobben hjem» blir vanskelig, når en for eksempel arbeider med traumeutsatte, faren for sekundærtraumatisering er tilstede.

Dette kurset søker å bevisstgjøre dilemmaer og undersøke hvordan en kan stå i smerten og forebygge utmattelse, se på varselsignaler samt få noen gode råd om stressreduksjon og egenomsorg.

Kursledere: - Ingrid How Indregard, fagkonsulent Viken senter, bakgrunn som psykomotorisk fysioterapeut, traumeterapeut og helsefagpedagog. -Anne Katrine Wien, kvalitetskonsulent Viken senter, bakgrunn som psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut.


Du mottar detaljert program ved påmelding.