Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av veiledningen og psykoterapiens røtter i eksistensiell filosofi og psykologi. I tillegg vil kurset gi praktisk kunnskap i den fenomenologiske metodikken og holdningen til eksistensiell samtale.

Det inkluderer også studier av grunnlaget for den eksistensielle tilnærmingen og dens praktiske anvendelse i rådgivning, og behandling innen psykisk helse. I kurset vektlegges betydningen av eksistensiell terapi for mennesker utsatt for traumatiske kriser, depresjoner, utmattelsesreaksjoner og sorg.

Forelesere er Bo Blåvarg og Elisabeth Serrander fra SEPT.

Bo Blåvarg er legitimert eksistensiell psykolog mens Elisabeth Serrander er legitimert eksistensiell psykoterapeut. Begge er veiledere og lærere i psykoterapi.

Målgruppe
Primært behandlere innen psykisk helse, men også andre som jobber med eksistensielle samtaler er velkommen til å delta.

Kursoppbygning og struktur:
Introduksjonskurset går over tre intensive dager med undervisning på til sammen 20 timer. Oppstart torsdag kl.09.00 og avslutning lørdag kl.16.30. Kurset gis i henhold til prinsipper for problembasert læring (PBL) og veksler mellom forelesninger, refleksjon og øvelser i grupper. Kursbevis oppnås etter endt kurs.

Hver forelesning inneholder øvelser og refleksjon i små grupper. På slutten av dagen samles vi i en felles refleksjon. Kurset har 20 plasser.

Før kurset starter, anbefaler vi å lese noe av følgende litteratur: Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa.

Eksistensiell samtale og terapi, Emmy van Deurzen - Smith (dansk utgave fra 1995) og Eksistensens psykologi – en introduksjon av Bo Jacobsen (norsk utgave fra 2000).

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening og Den norske legeforening.
Kurset søkes godkjent av Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om SEPT her.

Om det er ønske om overnatting, ber vi dere ta kontakt med Bardu hotell, Room4you eller Steirud gård.

Kursavgift: kr 5850,-. Kursavgiften dekker lunsj og annen kursbevertning.

Påmelding innen 1. juni 2022. 

Foreleserne  (PDF, 413KB) Program (PDF, 438KB)  Påmelding

Velkommen til et inspirerende kurs!