Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av veiledningen og psykoterapiens røtter i eksistensiell filosofi og psykologi. I tillegg vil kurset gi praktisk kunnskap i den fenomenologiske metodikken og holdningen til eksistensiell samtale.

Det inkluderer også studier av grunnlaget for den eksistensielle tilnærmingen og dens praktiske anvendelse i rådgivning, og behandling innen psykisk helse. I kurset vektlegges betydningen av eksistensiell terapi for mennesker utsatt for traumatiske kriser, depresjoner, utmattelsesreaksjoner og sorg.

Forelesere er Bo Blåvarg og Elisabeth Serrander fra SEPT.

Bo Blåvarg er legitimert eksistensiell psykolog mens Elisabeth Serrander er legitimert eksistensiell psykoterapeut. Begge er veiledere og lærere i psykoterapi.

Målgruppe
Primært behandlere innen psykisk helse, men også andre som jobber med eksistensielle samtaler er velkommen til å delta.

Kursoppbygning og struktur:
Introduksjonskurset går over tre intensive dager med undervisning på til sammen 20 timer. Oppstart torsdag kl.09.00 og avslutning lørdag kl.16.30. Kurset gis i henhold til prinsipper for problembasert læring (PBL) og veksler mellom forelesninger, refleksjon og øvelser i grupper. Kursbevis oppnås etter endt kurs.

For de som ønsker å forberede seg, anbefaler vi å lese litteraturen som er oppført under litteraturforslagene nedenfor. Hver forelesning inneholder øvelser og refleksjon i små grupper. På slutten av dagen samles vi i en felles refleksjon. Kurset har 20 plasser.

Før kurset starter, anbefaler vi å lese de to første bøkene og en av antologiene: Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa. Kan også lese Eksistensiell samtale og terapi, Emmy van Deurzen - Smith (dansk utgave fra 1995) og Eksistensens psykologi – en introduksjon av Bo Jacobsen (norsk utgave fra 2000).

Kursgodkjenning

Psykologspesialister: Godkjent som 18 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister av Norsk Psykologforening.
Allmennmedisin: godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjennes med 18 timer for spesialistenes etterutdanning og Den Norske legeforening.
Sykepleiere: Kurset søkes godkjent av Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om SEPT her.

Det er mulig å bo ved gjestefløya på Viken senter. Ta kontakt på kurs@vikensenter.no for nærmere informasjon og eventuell booking.

Kursavgift: kommer

Påmelding innen 1. juni 2022. 

Foreleserne  (PDF, 413KB) Program  Påmelding

Velkommen til et inspirerende kurs!