Målgruppe er primært behandlere innen psykisk helse.

Kursbeskrivelse:
Viken senter arrangerer i samarbeid med  SEPT( Sällskapet för Existentiell Psykoterapi) et introduksjonskurs i eksistensiell filosofi, psykologi, veiledning og psykoterapi.

Kurset tar sikte på å gi en grunnleggende forståelse av veiledningen og psykoterapiens røtter i eksistensiell filosofi og psykologi samt praktisk kunnskap i den fenomenologiske metodikken og holdningen til eksistensiell samtale.
Emnet inkluderer studier av grunnlaget for den eksistensielle tilnærmingen og dens praktiske anvendelse i rådgivning, pleie og behandlingsaktiviteter på områder som psykoterapi og psykisk helse. Spesielt studeres relevansen av eksistensiell terapi for å behandle mennesker utsatt for traumatiske kriser, depresjoner, utmattelsesreaksjoner og sorg.

Kursoppbygning og struktur:
Introduksjonskurset går over tre intensive dager med undervisning på til sammen 20 timer. Det starter torsdag kl. 09.00 og avsluttes lørdag kl. 16.30. Kurset gis i henhold til prinsipper for problembasert læring (PBL) og veksler mellom forelesninger, refleksjon og øvelser i grupper. Kursbevis oppnås etter endt kurs.

For de som ønsker å forberede seg, anbefaler vi å lese litteraturen som er oppført under litteraturforslagene nedenfor. Hver forelesning inneholder øvelser og refleksjon i små grupper. På slutten av dagen samles vi i en felles refleksjon. Kurset har 20 plasser.

Før kurset starter, anbefaler vi å lese de to første bøkene og en av antologiene: Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology. Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features. Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv. Stiwne, D. (red), (2009). Ompröva livet. Stiwne, D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa. Kan også lese Eksistensiell samtale og terapi, Emmy van Deurzen - Smith (dansk utgave fra 1995) og Eksistensens psykologi – en introduksjon av Bo Jacobsen (norsk utgave fra 2000).

Forelesere: Bo Blåvarg, legitimert eksistensiell psykolog, veileder og lærer i psykoterapi og Elisabeth Serrander, legitimert eksistensiell psykoterapeut, veileder og lærer i psykoterapi

Godkjent som 18 timers vedlikeholdskurs for psykologspesialister av Norsk Psykologforening.
Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening og Norsk Sykepleierforbund.

Les mer om SEPT her.

Det er mulig å bo ved gjestefløya på Viken senter. Ta kontakt på kurs@vikensenter.no for nærmere informasjon og eventuell booking.

Kursavgift: kr 6200,-

Påmelding innen 11. oktober 2021. 

Foreleserne  (PDF, 413KB) Program  (PDF, 569KB) Påmelding

Velkommen til et inspirerende kurs!