«Å leve med et annet menneske hele livet er krevende nok

om du er frisk og rask. Blir den ene kronisk syk,

settes parforholdet på en alvorlig prøve.»

Sitatet over er fra Norsk revmatikerforbund og er ganske beskrivende for et parforhold.

Viken senter har fått midler fra Budir til å videreutvikle et samlivskurs der målgruppen er par hvor en eller begge har en kronisk sykdom og/eller en funksjonsnedsettelse. Vi har kalt det «Robust kjærlighet» og er et kurs i kommunikasjon med mål å forebygge og styrke parforholdet i utfordrende livssituasjon.

Viken senter har holdt samlivskurs siden 2004, både kurs åpent for alle og tilpassede kurs for Forsvarets personell.

Vår erfaring er at målgruppen ønsker et mer tilpasset kurs i forhold til sine utfordringer. Våren 2019 utarbeidet Viken senter derfor et tilpasset dagskurs. Tilbakemeldinger fra deltakerne på dette pilotkurset gjør at vi ønsker å utvikle et samlivskurs over to dager.

Vi har behov for din hjelp og tilbyr par til å teste samlivskurset "Robust kjærlighet" over to dager i februar 2020. Kurs og opphold er gratis for målgruppen. Begrenset med plass!

Det vil bli undervisning i plenum og oppgaver som løses parvis - altså ingen plenums eller gruppeaktivitet fra deltakerne. Det vil også bli satt av tid til å bruke Vikens flotte badeanlegg, ut på tur og/eller tid til egen refleksjon, 

Opphold og kurs gratis. Påmeldingsfrist: 31.januar 2020

Informasjon om kurset (PDF, 211KB) 

Ønsker du å melde deg på, mer informasjon eller har du spørsmål, send en e-post til kurs@vikensenter.no eller ring til 77 18 99 44.