Tilbudet ved enheten har vært en del av Viken senters grunnfilosofi fra før Viken senter ble etablert i 2006 der forebygging, sjelesorg, kurs og veiledning har vært sentrale tilbud.

Dessverre har vi sett oss nødt til å endre dette. Vi kan derfor ikke tilby kurs, veiledning og samtaler fremover. Vi vurderer imidlertid hvordan dette kan tilbys i en annen form hos oss i det videre.

Aktivitet som allerede er avtalt vil gå som normalt i 2024 og dette påvirker ikke behandlingstilbudet ved Viken senter for øvrig.

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe i denne sammenheng, kan du ta kontakt med oss på kurs@vikensenter.no