Vi har hatt gleden av å jobbe med mange ulike grupper som arbeidsfellesskap, ledergrupper, faggrupper, frivillige medarbeidere og interesseorganisasjoner. 

Vi arrangerer egne kurs. I tillegg tilbyr vi kurs og foredrag tilpasset den enkelte kundes behov.

For mer informasjon, ta kontakt med oss på kurs@vikensenter.no.