Kurset er beregnet på frivillige og ansatte som arbeider med mennesker i sorg, spesielt sorggruppeledere. Sorggruppeerfaring er ikke påkrevd.

Mål for kurset: Videreutvikle evnen til å møte mennesker i sorg. Bidra til økt kompetanse om for å lede sorggrupper.

Målgruppe: Ansatte og frivillige som møter mennesker i sorg, spesielt sorggruppeledere. Sorggruppeerfaring er ikke påkrevd.

Tidsramme: 1 dag 

Kursinnhold:

  • Hvordan legge til rette for det gode møtet?
  • Sorgteorier, inkludert sorgarbeid for ulike aldre og kjønn
  • Eksistensielle spørsmål og ulike livsanskuelser
  • Gruppeledelse og sorggruppers egenart
  • Hvordan komme i gang med grupper?

Erfaringsdeling og utveksling av idéer.

Dette kurset kan bestilles og tilrettelegges for kunde. Kurset kan gjennomføres hos eksternt.

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon på post@vikensenter.no