Målgruppe er primært behandlere innen psykisk helse.