Vi ønsker å gi en opplevelse av omsorg, og gjennom dette styrke den enkelte til å gjøre egne tiltak for å få det bedre i ei vanskelig tid. 

Første film tar for seg temaet "Hvordan bearbeide sorg når du sitter alene" og er en samtale mellom Audhild Kaarstad, sokneprest i Bardu og Leif Hafnor, sykehusprest ved Viken senter. 
Hvordan bearbeide sorg når du sitter alene (klikk på lenken)

Andre film tar for seg temaet "Bekymring for fremtida" og er en samtale mellom Janne-Monica A. Kaarigstad, leder for Kurs- og veiledningsenheten ved Viken senter og Anne Katrine Wien, terapeut ved Viken senter. 

Andre film: Bekymring for fremtida (klikk på lenken)

De øvrige filmene vil bli lagt ut i løpet av sensommeren og omhandler tema som ensomhet, tvil og tro og relasjonsutfordringer.