Viken senter har fått midler fra Bufdir til å videreutvikle et samlivskurs der målgruppen er par hvor en eller begge har en kronisk sykdom og/eller en funksjonsnedsettelse. «Robust kjærlighet» er et kurs i kommunikasjon med mål å forebygge og styrke parforholdet i utfordrende livssituasjon.

Det tilpassete samlivskurset, "Robust kjærlighet", videreutvikles fra PREP-konseptet som er et anerkjent og mye brukt samlivskurs i Norge.  

«Å leve med et annet menneske hele livet
er krevende nok om du er frisk og rask.
Blir den ene kronisk syk,
settes parforholdet på en alvorlig prøve.»
 

Norsk Revmatikerforbund

Vi har behov for å komme i kontakt med informanter som kan gi oss mer kunnskap og større innsikt i hvordan samliv påvirkes av å leve i forhold med kronisk sykdom og/eller funskjonsnedsettelse. Vi ønsker kontakt med enkeltpersoner, par, fagpersoner, brukerorganisasjoner m.m. Er du/dere interessert - ta kontakt med oss.

Vi tilbyr par, fortrinnsvis informanter, til å teste samlivskurset "Robust kjærlighet" over to dager i februar 2020. Kurs og opphold er gratis for målgruppen. Begrenset med plass! Det vil bli undervisning i plenum og oppgaver som løses parvis - altså ingen plenums eller gruppeaktivitet fra deltakerne. Det vil også bli satt av tid til å bruke Vikens flotte badeanlegg, ut på tur og/eller tid til egen refleksjon. Opphold og kurs gratis. 

Samlivskurset "Robust kjærlighet" vil etter kursslutt evalueres av deltakerne og kurslederne, og sammen med informasjon fra informantene er målet å ferdigstille et samlivskurs tilpasset målgruppen(e). Viken senter ønsker også å formidle og dele kunnskap og innsikt om samliv i utfordrende livssituasjoner med aktuelle par, fagmiljøer og brukerorganisasjoner m.m. Prosjektperioden er over 1.april 2020.

Informasjon om prosjektet.  (PDF, 211KB)

Har du spørsmål eller er interessert ta kontakt med kurs@vikensenter.no