Avtalen omfatter to behovsområder: Traumelidelser og foreldre med psykiske lidelser og alvorlige samspillsvansker.

Viken senter er svært fornøyd med at ny avtale nå er på plass. Vi opplever det som stor anerkjennelse av Viken senter og er glad for at dette behandlingstilbudet videreføres.

Arbeidet med anbudet har vært ledet av:

Direktør Jon Henrik Wien
Direktør Jon Henrik Wien samt klinikkleder Grete Furu  og
personal- og administrasjonsleder Gro Eggenheim
 

Avtalen med Helse Nord