Når man lever tett sammen over tid vil man møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i et forhold. Par-sjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte.

Gjennom par-sjekken oppdager dere styrker og utfordringer dere har som par, og får hjelp til å jobbe sammen for et godt forhold som varer.

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får man to samtaler (2 x 90 minutter) med en sertifisert veileder. I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser paret har. Samtidig ser man på bekymringer og utfordringer som de opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan paret kan ta hånd om utfordringene på en god måte. Med seg på veien får paret tips om gode verktøy for endring - de får en personlig feedbackrapport som de kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane. Den komplette prosessen består av følgende trinn:

  • Registrering
  • Online spørreskjemaer
  • Første samtale 1,5 time
  • Andre samtale + Tilbakemeldingsrapport 1,5 time

Par-sjekk passer like godt for unge og nyetablerte par som for eldre par. Forskning viser at tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første parsjekk. Etter andre parsjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Pris kr 4000,- for hele pakken.

Deretter kan par avtale oppfølgingssamtaler, for eksempel en gang i året.

Påmeldingsskjema

Et forskningsbasert konsept utviklet i Danmark
Konseptet er utviklet av danske psykologer ved Center for Familieudvikling i samarbeid med forskere fra Aarhus Universitet. 

Forskning gjennomført mellom 2013 og 2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.  233 par gjennomførte to par-sjekk med et års mellomrom.

Tilbakemeldingene viste:

  • Tre av fire par fikk et positiv løft i samlivet etter første PAR-SJEKK
  • Etter andre PAR-SJEKK syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Les om Par-sjekk i denne artikkelen i NRK