Når man lever tett sammen over tid vil man møte utfordringer og forskjeller som kan skape gnisninger i et forhold. Par-sjekk gir dere mulighet til å stoppe opp og reflektere over parforholdet på en systematisk måte.

Gjennom par-sjekken oppdager dere styrker og utfordringer dere har som par, og får hjelp til å jobbe sammen for et godt forhold som varer.

Dere starter med å motta et online-spørreskjema som besvares individuelt. Deretter får dere to samtaler med en veileder. I den første samtalen kartlegges styrkene og ressursene dere har som par. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer dere opplever. I den andre samtaletimen forsøker vi å finne ut hvordan dere kan ta hånd om utfordringene på en god måte. Etter andre samtale får dere som par en personlig feedbackrapport som dere kan benytte for å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

Pris kr 4000,-

Bestilles via e-post til kurs@vikensenter.no 

Et forskningsbasert konsept utviklet i Danmark

Forskning gjennomført mellom 2013 og 2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling.  233 par gjennomførte to par-sjekk med et års mellomrom.

Tilbakemeldingene viste:
  • Tre av fire par fikk et positiv løft i samlivet etter første PAR-SJEKK
  • Etter andre PAR-SJEKK syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon og priser på kurs@vikensenter.no