Kursene er tilpasset Forsvarets egenartede utfordringer, og tar for seg temaer som fravær, savn og engstelse.