Kursene er tilpasset Forsvarets egenartede utfordringer, og tar for seg temaer som fravær, savn og engstelse.

  • Skjermer privatlivet: Kursene skjermer om parenes privatliv, og ingen må dele personlige erfaringer i plenum.
  • Varighet: Kursene varer fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 13.00
  • Lav egenandel: Vi sender faktura for egenandel kr. 500,-
  • Forbehold om antall deltakere: For at det skal bli kurs må det være minst 6 par, maks 16 par.

    For mer informasjon, klikk på denne lenken som fører deg til Kildehuset, Modum Bad.
    Her kan du laste ned kurskalenderen for 2019.
    Påmeldingssiden, klikk på denne lenken.