Samlivskursene er tilpasset Forsvarets egenartede utfordringer, og tar for seg temaer som fravær, savn og engstelse.

Kursene skal passe for par i alle aldre - fra nyetablerte til de som har lang fartstid sammen, men skal særlig være et tilbud for par hvor en av partene skal delta eller nylig har deltatt i internasjonal tjeneste. Eller ansatte med betydelig fravær fra hjemmet, slik som feks. pendlere og seilere. Veteraner kan også delta på kurs intil ett år etter hjemkomst fra internasjonal tjeneste.

  • Skjermer privatlivet: Kursene skjermer om parenes privatliv, og ingen må dele personlige erfaringer i plenum.

  • Varighet: Kursene varer fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 13.00

  • Lav egenandel: Paret foretar selv påmelding via Kildehusets hjemmeside. De sender faktura for egenandel kr. 1000,-

  • Forehold om antall delakere: For at det skal bli kurs må det være minst 6 par, maks 16 par.


Mer informasjon: Kildehuset Modum Bad

Påmelding: Påmeldingsside

Oversikt over kurs: Kurskalenderen for 2023 (PDF, 471KB)