Prep parsamtaler består av veiledningssamtaler basert på innholdet i PREP-programmet. Vi har ulike pakkeløsninger som vi tilpasser det enkelte pars behov og ønsker. PREP parsamtaler tilbys på hverdager. Man kan velge halv dag eller hel dag. Det er mulig å kombinere dette med en overnatting på vår Gjestefløy.

Hva er PREP parsamtaler?

PREP er et pedagogisk kurs for par i alle aldre - fra de nyetablerte til de som har lang fartstid sammen. PREP stimulerer par til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme parenes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid.

Alle våre kursledere er utdannet og sertifisert ved Samlivssenteret ved Modum Bad.

Ta kontakt med oss for nærmere infomasjon på post@vikensenter.no