En rekreasjon kan være aktuell hvis du/dere:

  • Har behov for å koble av og lade «batteriene»?
  • Står ved et veivalg?
  • Er i en krevende livssituasjon?
  • Ønsker å reflektere over forhold i livet?

Vi tilbyr samtale/veiledning med erfarne samtalepartnere. På en temabasert rekreasjonsuke vil det være undervisning og felles aktiviteter inne og ute. Nærværstrening med fokus på pust og bevegelse. Tidebønner i kapellet. Gymsal og badeanlegg kan også benyttes. 

Du/dere får eget rom med bad og tilgang til tekjøkken og stue. Full pensjon.

Ei rekreasjonsuke varer vanligvis fra mandag til fredag. Det er også mulig å komme på kortere opphold.
 

Retreat

Vi tilbyr ulike former for retreat i tilknytning til Viken senter:

  • «Stille retreat» i forlengelse av rekreasjonsopphold  
  • Pilgrimsretreat med vandring.

Se aktivitetskalenderen for kommende rekreasjoner og retreater.

Ta gjerne kontakt på post@vikensenter.no eller ring 77 18 99 00.


Ett er nødvendig

Ett er nødvendig – her
i denne vår vanskelige verden
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv
Gå inn i mørket
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne.

                               Hans Børli