«Å leve med et annet menneske hele livet
er krevende nok om du er frisk og rask.
Blir den ene kronisk syk,
settes parforholdet på en alvorlig prøve.»
 

Norsk Revmatikerforbund

"Robust kjærlighet» har fokus på kommunikasjon med mål å forebygge og styrke parforholdet i utfordrende livssituasjon. 

"Robust kjærlighet" er et samlivskurs som går fra fredag til søndag for par der èn eller begge har en kronisk lidelse eller funksjonsnedsettelse. Samlivskurset «Robust kjærlighet» er et kurs i kommunikasjon med mål å forebygge og styrke parforholdet i utfordrende livssituasjon.

Samlivskurset kan også tilpasses målgruppen og tilbys som kveldskurs og/eller dagskurs over flere uker.  

Viken senter tilbyr foredrag til brukerorganisasjoner og fagmiljø.

Ta kontakt med kurs@vikensenter.no om du ønsker å vite mer.