Vi tilbyr:
 • Personlig veiledning
 • Sjelesorgsamtaler
 • Støttesamtaler og medvandring
 • Parsamtaler
 • Gruppeveiledning
Hva kan du snakke om?

Samtalene handler om det du ønsker de skal handle om, for eksempel:

 • Arbeids- eller livssituasjon
 • Følelser og relasjoner
 • Krise og sorg
 • Eksistensielle og åndelige spørsmål
 • Samliv og kommunikasjon
 • Verdier og livsvalg
Her kan du bestille samtaler:

Samtale for enkeltpersoner

Parsamtaler

Gruppesamtale

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål