STØTT OSS i å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.
Det forebyggende arbeidet ved Viken senter mottar ingen offentlig støtte. Gaver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner er derfor til stor hjelp for å kunne møte behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner.

Gjennom samtaler og ulike samlinger møter vi barn, ungdom, kvinner og menn som opplever store utfordringer i livet. Vi ønsker å hjelpe den enkelte, paret eller familien til en bedre hverdag. Her kan den enkelte komme uten henvisning. Og gjennom våre lavterskeltilbud forebygge psykiske helseplager.  Målet er å styrke menneskets muligheter til å mestre livets utfordringer.

Takk for støtten!

Gave-kontonummer: 4776.13.21885
- Husk skattefritak ved frivillige gaver

 

Kontakt oss: 

Telefon 77 18 99 00 og velg innvalg 2. Eller send oss en e-post: kurs@vikensenter.no 
Adresse: Viken senter, Forebygging og Utvikling, Vikenveien 66, 9360 Bardu