Gave-kontonummer: 4776.13.21885 - Husk skattefritak ved frivillige gaver.

Vi møter mange personer som opplever store utfordringer og går gjennom kriser. Tilbakemeldingen vi får i ettertid er at hjelpen fra oss var uvurderlig i deres situasjon. 

Den støtten vi får fra enkeltpersoner, par, bedrifter og organisasjoner er vi veldig takknemelig for.
Støtt det forebyggende lavterskeltilbudet ved Viken senter. Din støtte setter oss i stand til å hjelpe både enda bedre og enda flere.

I forbindelse med 10-årsjubileum for Viken senter  i 2016, ble det laget en video:
Jubileumsvideo Viken senter

Kontakt oss: 

Telefon 77 18 99 00 og velg innvalg 2. Eller send oss en e-post: kurs@vikensenter.no 
Adresse: Viken senter, Forebygging og Utvikling, Vikenveien 66, 9360 Bardu