Som personlig giver kan du få skattefradrag for gaver som fra 500 og opp til 25 000 kroner i løpet av et år. 

For å kunne nyte godt av skattefradraget må du føre ditt fødselsnummer på 11 siffer på innbetalingen. Vi melder dermed fra til skattemyndighetene ved årets slutt, slik at din gave trekkes fra det beløpet du betaler skatt for.

Ta kontakt med oss på telefon 77 18 99 00 og velg innvalg 2 eller e-post: kurs@vikensenter.no